About Us

Yayasan Dwi Bakti melihat orang-orang miskin dalam berbagai bentuk yang kehilangan daya hidup, alam ciptaan sebagai sumber kehidupan yang dirusak oleh manusia. Dijiwai oleh semangat cinta kasih Allah yang penuh kerahiman, Yayasan Dwi Bakti melihat dan mendengar seruan dan panggilan untuk membela kehidupan serta menjaga dan melestarikan alam ciptaan. Yayasan Dwi Bakti digerakkan cinta kasih Allah yang penuh kerahiman dan dijiwai oleh semangat Santo Fransiskus dan Muder Maria Anselma, terbuka, dan menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk membela, memperjuangkan, memelihara kehidupan dan lingkungan secara menyeluruh.